plusbog logo
Plusbog logo
Persondatapolitik hos Plusbog.dk
 
1. Behandlingen af personoplysninger
Det skal være sikkert og gennemskueligt for dig, at være kunde hos Plusbog.dk. Som dataansvarlig sørger vi for sikker indsamling, behandling og opbevaring af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen.
For at skabe gennemsigtighed kan du herunder læse vores persondatapolitik, så du er klar over, hvilke personlige oplysninger vi benytter og hvordan. Vi behandler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de formål, som er beskrevet.
Hvis du har spørgsmål omkring dine personoplysninger kan du anvende kontaktoplysningerne, som du finder under pkt. 9.
 
1.1  Medlemskab
For at du kan oprette en profil eller et medlemskab hos Plusbog.dk og få adgang til vores billige produkter og fordele, er det nødvendigt, at vi som minimum har adgang til følgende oplysninger: E-mail adresse, navn, adresse, telefonnummer og IP-adresse.
I løbet af dit medlemskab samler vi desuden oplysninger omkring din aktivitet på hjemmesiden og din brug af medlemsfordelene.
Du har mulighed for at tilføje eller rette visse oplysninger i din medlemsprofil. I disse tilfælde opdaterer og anvender vi i stedet de nye eller ændrede data.
Du kan også vælge at anvende Facebook til login på din medlemsprofil. Vælger du at benytte denne funktion, indsamler vi data fra Facebook omkring navn, e-mailadresse, køn, by, fødselsdato og Facebook-id.
Vi gemmer desuden dit billede, brugernavn og profilbeskrivelse, hvis du uploader disse til brug på din profil i Plusbogs Læseunivers eller hvis du laver anmeldelser på hjemmesiden. Det er valgfrit, om du uploader en profilbeskrivelse og et billede, hvorimod oprettelse af et brugernavn er et krav, og dette gemmes også.
 
1.1.1 Formålet med indsamling af disse oplysninger er at administrere dit medlemskab og muliggøre levering af købte produkter. Derudover bruges oplysningerne til at tilbyde og informere dig om medlemsfordele og nyheder. Vi anvender også oplysningerne til at lave eventuelt målrettet og relevant markedsføring til dig – herunder produktanbefalinger og nyhedsbreve, hvis du har tilmeldt dig.
 
1.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.
 
1.2 Besøg på hjemmesiden
Når du besøger Plusbog.dk indsamler vi IP-adresse, browsertype, produkter du viser interesse for, søgninger, netværkslokation og informationer om din computer. Du kan læse mere om hvordan i vores cookiebeskrivelse.
 
1.2.1 Formålet er at optimere brugervenlighed og din oplevelse på hjemmesiden samt at foretage eventuelt målrettet og relevant markedsføring over for dig via Googles annonceringsmuligheder, nyhedsbreve og på hjemmesiden.
 
1.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
 
1.3 Køb og henvendelser
Når du foretager et køb på Plusbog.dk, kommunikerer med os via mail, Facebook eller telefon indsamler vi afhængig af kontaktformen oplysninger omkring navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om købte produkter, returneringer, reklamationer og IP-adresse brugt ved købet. Når du henvender dig til kundesupport, gemmer vi desuden oplysninger om detaljerne for din henvendelse.
 
1.3.1 Formålet er at muliggøre levering af købte produkter; sørge for bedre håndtering af henvendelser og til dokumentation for eventuelt indgåede aftaler, samt administrere rettigheder i forbindelse med returret og reklamationer.
Desuden bruges oplysningerne til at overholde lovkrav om bogføring og regnskab. IP-adressen registreres for at forhindre svig. Vi anvender også oplysningerne i forbindelse med køb til at lave eventuelt målrettet og relevant markedsføring til dig.
 
1.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
 
1.4 Nyhedsbrev
Når du accepterer modtagelse af vores nyhedsbrev, accepterer du også, at vi indsamler oplysninger om dit navn og e-mailadresse. Samtidig accepterer du også, at vi anvender oplysninger fra pkt. 1.1, 1.2 og 1.3.
 
1.4.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Inddragelse af oplysninger fra pkt. 1.1, 1.2 og 1.3 gør os i stand til at sende mere relevante nyhedsbreve til dig.
 
1.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
 
2. Automatiske anbefalinger
Baseret på en sammenligning af dine registrerede data vurderer vi automatisk dine produktpræferencer med henblik på at præsentere dig for relevante produktforslag på hjemmesiden eller vores markedsføringskanaler.
 
3. Modtagere af personlige oplysninger
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer og specifikke leveringsønsker videregives afhængig af den valgte leveringstype til en relevant leverandør, der forestår leveringen af varer til dig. Derudover videregiver vi de samme informationer til et eksternt lager, som varetager ordrepakning og forsendelse af din ordre. Her er en komplet liste over disse:
 
3.1 Databehandlere
Oplysningerne kan også overlades til eksterne samarbejdspartnere, der udelukkende behandler personoplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks, vi er stadig dataansvarlige. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med de eksterne databehandlere for at sikre korrekt behandling og opbevaring af dine personlige data.
 
3.2 Databehandlere i USA eller øvrige tredjelande
Vi benytter en række databehandlere, der befinder sig i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er her sikret gennem nedenstående databehandleres certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45:
 
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i USA eller øvrige tredjelande, der af EU-Kommissionen er karakteriseret som usikre tredjelande. Skulle det på et senere tidspunkt blive aktuelt at overføre data til usikre tredjelande vil dette kun ske, hvis virksomheden i det pågældende tredjeland, forinden har stillet de nødvendige garantier for at modtagerens niveau for at persondatabeskyttelsen er i overensstemmelse med denne persondatapolitik samt gældende EU-lovgivning. Overførslerne vil derfor ske på ét af følgende overførselsgrundlag:
 
4. Dine rettigheder
 
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som findes nederst i vores persondatapolitik.
 
4.2 Indsigtsretten
 
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected] Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
 
4.3 Retten til berigtigelse
 
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 
4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores fordelsklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.
 
4.4 Retten til sletning
 
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
 
4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
 
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
 
4.6 Retten til dataportabilitet
 
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 
4.7 Retten til indsigelse
 
4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
 
4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 1.
 
4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
 
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i fordelsklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på [email protected]
 
4.9 Retten til at klage
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail [email protected] eller telefon +45 33 19 32 00.
 
5. Sletning af persondata
 
5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Plusbog.dk jfr. pkt. 1.2 slettes eller anonymiseres når vi ikke længere har brug for oplysningerne.
 
5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. pkt. 1.4 slettes eller anonymiseres, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
 
5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb og henvendelser til Plusbog.dk jfr. pkt. 1.3 vil som udgangspunkt blive anonymiseret eller slettet afhængig af datatype når vi ikke længere har brug for oplysningerne. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
 
5.4 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab af vores fordelsklub jfr. pkt. 1.1, vil vi slette eller anonymisere når vi ikke længere har brug for oplysningerne.
Opsigelse af medlemskab medfølger ikke automatisk afmelding af nyhedsbrevet, hvis du modtager dette. Derfor vil du stadig modtage nyhedsbrevet baseret på samtykket for modtagelse af nyhedsbrevet. Data fra medlemskabet, der bruges i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve gemmes derfor fortsat, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. På denne måde kan du fortsat modtage relevante nyhedsbreve, selvom du ikke er medlem.
 
5.5 Sletning og anonymisering foretages via en manuel eller automatisk proces hver 90. dag.
 
6. Sikkerhed
 
6.1 Vi sikrer dine personlige oplysninger ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse, ændringer eller forringelse af personoplysninger samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 
6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har lov til at tilgå disse.
 
7. Ændringer i persondatapolitikken
Hvis vi foretager ændringer i vores persondatapolitik, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Plusbog.dk.
 
8. Versioner
Dette er version 3 af Plusbog.dk ApS’s persondatapolitik dateret den 25. juni 2019.
 
9. Kontaktoplysninger
Plusbog.dk
CVR: 30576691
Adresse: Brovej 20A, 8800 Viborg
Telefonnr.: 70 20 42 30  
Mail: [email protected]
 
Plusbog er en fordelsklub med over 250.000 EKSTRA billige bøger. Denne pris gælder for medlemmer. Til vores lave pris af 49 kr/md – afmeld når du har lyst. .
Se alle fordele her.

Er du ikke medlem?
Du kan altid købe til lav normalpris uden medlemskab.
Plusbog – for dig, der er vild med bøger

I Plusbogs fordelsklub får du adgang til mere end 250.000 EKSTRA billige bøger og meget mere. Med store medlemsrabatter og fri fragt kan det hurtigt betale sig. Denne pris gælder for medlemmer. Til vores lave pris af 49 kr/md – afmeld når du har lyst.. Se alle fordele her.

Er du ikke medlem?
Du kan altid købe til lav normalpris uden medlemskab.
Medlemskab
49,-
30
/ dage
Cookieinformation. Plusbog.dk bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Du accepterer cookies, når du bruger hjemmesiden. Læs mere
OK
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Læs mere
OK